JÄKE -projekti

 

JÄKE -projektin kevät 2016

JÄKE eli järjestöyhteistyön kehittämisprojekti toteuttaa ja kehittää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhdessä tekemällä on mahdollista saada enemmän!

Yhdistysten toimijoille järjestään erilaisia koulutuksia, jotta he voivat tulevaisuudessa tuottaa monenlaisia palveluita jäsenilleen. Kun yhdistys voi hyvin, myös yhdistyksen jäsenet voivat hyvin!

Viime syksyn järjestötreffeiltä saatiin kipinä palvelu- ja hyvinvointitarjottimen työstämineen. Vuoden 2016 tavoitteena on laajentaa yhteistyötä miettimällä uudenlaisten palvelujen tuottamisen mahdollisuuksia Koillismaalla. JÄKE -projektin toimesta järjestään suunnittelukoulutus, jonka tavoitteena on saada käytännönläheisiä hankkeita.

Koko projektin toiminnan ajan on kehitetty järjestöjen viestintää ja tiedottamista. Kotitalouksiin jaettava KELLOKAS -lehti ja yhdistysten yhteiset www.koillismaanjarjestot.com nettisivut ovat tästä hyviä esimerkkejä. Lehden ja nettisivujen avulla asukkaat sekä eri toimijat saavat tietoa järjestöistä ja heidän tapahtumista.

Kevään toiminta on alkanut vapaaehtoistoiminnan peruskurssilla. Koulutukseen osallistujat saavat monipuolista perehdytystä vapaaehtoistyöhön. Koulutuksen jälkeen yhdistyksille on tarjolla uusia ja reippaita vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin.

Tervetuloa yhdistysten järjestämiin tapahtumiin – ollaan yhdessä aktiivisia!

Aurinkoisin terveisin Mairit Toppi

MUISTA KATSOA AJANKOHTAISTA TIETOA

koillismaanjarjestot.com

KELLOKAS 2015 -lehti on ilmestynyt

Tutustu lehden sisältöön klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

kellokas-lehti-2016-1

KELLOKAS -lehti 2015

 

KUVIA RUKAN JÄRJESTÖTREFFEISTÄ 18.9.2015

Järjetöjen tuotos hyvintointitarjottimesta

Kevät - syksy 2015 362

Rukan treffien juontaja Saimi Hoyer

Kevät - syksy 2015 361

 

KELLOKAS 2014 -lehti on ilmestynyt

Tutustu lehden sisältöön klikkaamalla alla olevaa linkkiä.
Lehdessä esittäytyy 18 Kuusamolaista yhdistystä.

KELLOKAS_2014

 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen Koillismaalla

 

Tehdään tiimityötä ja tavataan tapahtumissa

Projektissa toimii kolme ryhmää; tiedotus- ja viestintätiimi, koulutus- ja tapahtumatiimi sekä kehittämistiimi. Tiimit edustavat yhdistyksiä, järjestöjä ja eri organisaatioita.

 

Tiedotus- ja viestintätiimi

Toimenpiteenä on kehittää ja toteuttaa sisäistä ja ulkoista viestintää ja tiedottamista. Rakennetaan pohjaa yhteistyölle, kehitetään viestintää ja tiedottamista yhdistysten välillä, yhdistysten ja julkisen sektorin sekä yritysten välillä ulospäin. Markkinointi on jokaisen järjestön tärkein asia, kun halutaan saada lisää resursseja, olipa resurssit sitten yhteistyötahoja, rahaa ym. Tavoitteena on edistää uusien toimijoiden rekrytointia.

Käytännön toimenpiteet:

 • Selvitetään yhteisen sähköisen sivuston – toimintakalenterin mahdollisuutta
 • Kehitetään sähköpostilistaa ja sen kautta toimivaa tiedotuskirjeitä
 • Hyödynnetään sosiaalista mediaa
 • Toteutetaan koordinoitua yhteistyötä eri mediavälineiden kanssa
 • Tuotetaan yhteinen markkinointimateriaalipohja
 • Järjestetään tiedotusta ja viestintää edistäviä tapahtumia

 

Koulutus- ja tapahtumatiimi

Koulutus- ja kurssitoiminta

Toimenpiteenä on lisätä yhdistysten ja niiden toimijoiden sekä vapaaehtoisten tietoja ja taitoa sekä kehittää heidän osaamista. Projektin toimesta järjestetään sellaisia koulutuksia ja kursseja, jotka ovat yhdistysten toiminnan kannalta oleellisia sekä kaikille yhdistyksille tarpeellisia.

Käytännön toimenpiteet:

 • Projektin toimesta järjestetään koulutuksia kuten vapaaehtoistoimintaan liittyviä koulutuksia
 • Palvelutuotantoon ja sopimuksellisuuteen liittyviä koulutuksia
 • Yhdistystoiminnan perusteisiin liittyviä koulutuksia (kirjanpito, yhdistyslaki)
 • Tuetaan ja kannustetaan yhdistyksiä omien koulutuksiensa järjestämisessä yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa omaan erityisalaan ja osaamiseen liittyen

 

Tapahtumat, retket ja opintomatkat

Tavoitteena on aktivoida yhdistyksiä järjestämään yhteisiä tapahtumia, yhteistyössä on mahdollista tavoittaa laajemmin yleisöä ja saada enemmän osallistujia sekä näkyvyyttä. Tapahtumilla ja opintomatkoilla edistetään tiedonkulkua yhdistysten ja eri toimijoiden kanssa.

Käytännön toimenpiteet:

 • Yhdistysten omien kaikille avoimien tapahtumien, retkien ja opintomatkojen järjestäminen

 

Kehittämistiimi

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Tavoitteena on toiminnan koordinoiminen ja tehostaminen tarpeiden mukaisesti sekä vapaaehtoisten määrän kasvattaminen ja heidän tietotaidon ja hyvinvoinnin lisääminen. Samalla luodaan toimintamalli, jolla saadaan alueen asukkaiden tarpeet ja yhdistysten tarjoama toiminta kohtaamaan.

Vapaaehtoistoiminnalla tarkoitetaan tässä laajasti erilaisia toiminnan muotoja kuten yhdistysten luottamustoimissa toimimista, järjestöjen perustoimintaa ja auttamiseen liittyvää toimintaa.

Käytännön toimenpiteet:

 • Yhdistysten vapaaehtoistoimintaan liittyvien toimintojen kartoittaminen ja kokoaminen yhteen
 • Uusien toimijoiden rekrytointi, vapaaehtoisten koulutus sekä toiminnan koordinointi ja ”välitysmekanismin” luominen
 • Vapaaehtoisten vertaisverkostojen luominen sekä vapaaehtoisten hyvinvointi- ja virkistystapahtumat
 • Kohtaamispaikka toiminnan kokeilut kylissä ja taajamassa

 

Palvelutuotannon ja sopimuksellisuuden kehittäminen

Tavoitteena on saada alueen ihmisten tarpeet ja yhdistysten palvelutarjonta kohtaamaan. Yhteistyössä alueen järjestöt voivat luoda kolmannen sektorin palvelu/hyvinvointitarjottimen. Projektin toiminnalla lisätään tietoutta sopimuksellisuudesta ja sen periaatteista. Tavoitteena on tiivistää kaupungin/kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyötä palvelutuotannon osalta. Palvelutuotannon kehittämisen tarkoituksena on täydentää – ei korvata – julkista palveluita sekä vahvistaa yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Käytännön toimenpiteet:

 • Luodaan yhteistyössä yhdistysten kanssa Palvelu/Hyvinvointitarjotin
 • Konkretisoidaan palvelutuotannon ja sopimuksellisuuden käytäntöjä yhteistyössä julkisen sektorin ja yrittäjien kanssa
 • Palvelusopimukset

Alueella on kausi- ja vapaa-ajan asukkaita, jotka huomioidaan mahdollisesti tuotettavien palveluiden ostajina.