OmaisOiva

OmaisOivan arvot

Kumppanuus
Tuemme toisiamme – jaamme asioita – emme kilpaile

Luottamus
Sovimme asioista –  toimimme sovitun mukaisesti – osallistumme ja teemme yhdessä

Tarvelähtöisyys
Toimimme tarpeiden perusteella

TOIMINTA

Tällä sivulla on tietoa toiminnastamme. Toiminta-alueena on Kuusamo, Posio, Taivalkoski sekä Pudasjärvi.

Kaikki järjestämämme tapahtumat löydät Lähellä.fi -palvelusta

Kahvilassa omaishoitajat ja omaishoidosta kiinnostuneet tapaavat toisiaan. Kahvilassa jaetaan tietoa ja keskustellaan omaishoidosta, omaishoitajien tukimuodoista, sekä yhdistyksen toiminnasta omaishoitoperheiden tukena. Kahvilat ovat avoimia tapahtumia

Omaishoitajille tarkoitettua yksilöllisä hetkiä vahvistamaan omaishoitajien toimijuutta. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia omaishoitajuuteen, tuetaan palvelujen löytytämiseen ja voimavarojen lisäämiseen. Kohderyhmä on kaikki omaiset ja läheiset.

Omaisoiva -ryhmät

Ryhmät perustuvat tavoitteelliseen ryhmämuotoiseen tukeen ja toimintaan. Tavoitteena on omaishoitajien osallisuuden vahvistaminen, motivaation lisääntyminen, sekä toimintakyvyn ja arvostuksen vahvistuminen. Ryhmillä on omat tavoitteet ja toiminnan sisällöt. Ryhmät voivat avoimia tai suljettuja ryhmiä. Ryhmät voivat olla myös suunnattuja tietylle kohderyhmälle.

Omaisoiva -kioski

Jakaa tietoa omaishoidosta, omaishoitajien tukimuodoista sekä yhdistyksen toiminnasta. Antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon ja yhdistyksen toimintaan liittyen. Kohderyhmänä on kaikki omaishoidosta kiinnostuneet. Avoimia infotilaisuuksia.

Ovet-valmennus

Valmennuksen avulla autetaan omaisia tunnistamaan omaishoitotilanteet sekä löytämään kanavia tuen ja palvelujen etsimiseen. Valmennuksen avulla vahvistetaan omaishoitajien valmiuksia hoito- ja avustamistyöhön sekä tuodaan uusia näkökulmia omaishoitoon ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kohderyhmä on omaistaan ja läheistään hoitavat tai hoitoa suunnittelevat, voidaan totetuttaa myös kohdennetusti. Kesto 16 tuntia.

OmaisOiva

OmaisOiva Vapaaehtoistoiminta. Kartoitetaan, koulutetaan ja tuetaan, sekä ohjataan toiminnassa olevia vapaaehtoisia. Tarkoituksena on myös löytää vapaaehtoisia omaishoitoperheisiin ja OmaisOiva toimintaan. Vapaaehtoiset voivat toimia tukihenkilöinä omaishoitoperheissä.

Toiminnan ajatuksena on omaishoitoperheiden ja vapaaehtoisten mahdollisuus kehittää toimintaa. Toimintaa pyritään viemään tasapuolisesti toiminta-alueelle Posiolle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon. Tarkoituksena on tavoittaa myös omaishoitajia taajama-alueen ulkopuolelta. OmaisOiva Hetkeä varten voidaan varata myös yksilökäyntejä perheisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä OmaisOiva työntekijöihin!


Saila Käsmä-Karjalainen, 
OmaisOiva koordinaattori puh. 044 2301 439

Laila Setämaa,
OmaisOiva ohjaaja puh. 044 2315 381

Sähköposti: koillismaanomaishoitajat@gmail.com

Facebook: Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry sekä Koillismaan OmaisOiva

Lisäksi ilmoittelemme: lähellä.fi -sivustolla ja Facebookissa.
Lehdet: Koillismaan Uutiset, Taivalkosken sanomat, Kuriiri, Pudasjärvi -lehti (alustavasti).

 

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle. Toimintaa rahoitetaan veikkaustuotoin.