Tietoa yhdistyksestä

Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry on entisten ja nykyisten omaishoitajien, sekä omaishoidettavien oma paikallisyhdistys.
Yhdistyksessä on OmaisOiva toimintaa ja se hallinnoi lisäksi Koillisen kumppanit -hanketta. Yhdistyksen tarkoitus on auttaa ja tukea koillismaalaisia omaishoitajia ja heidän läheisiään. Olet omaishoitaja, jos pidät huolta perheenjäsenestäsi tai muusta läheisestäsi, joka sairaudesta vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivantarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.
Olet tervetullut mukaan toimintaan silloinkin, vaikka et saisikaan omaishoidon tukea.

  • Yhdistys on perustettu 1998 ja sen toiminta-alueena on Kuusamo, Posio ja Taivalkoski

  • Yhdistys on valtakunnallisen Omaishoitajaliitto ry:n paikallisyhdistys

  • Yhdistys toimii omaishoitajien sekä heidän hoidettaviensa aseman ja elämänlaadun parantamiseksi ja tukemiseksi

  • Tavoitteena on myös kehittää omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa palveluja ja tukitoimia yhteistyössä muiden tahojen kanssa

  • Yhdistykseen voivat liittyä kaikki, jotka tuntevat omaishoitoasian omakseen

 

Olemme juuri Sinua varten, jos:

  • tarvitset ohjausta ja neuvontaa

  • tarvitset virkistystä ja lomaa

  • haluat yhteyksiä toisiin omaishoitajiin ja tukea jaksamiseesi

  • haluat vaikuttaa ja tulla mukaan paikallisyhdistyksen toimintaan.

YHDISTYKSEN HALLITUS 2019
Irmeli Granlund, puheenjohtaja (Posio)
Mia Marsch,varapuheenjohtaja (Kuusamo)
Sirkka Poussu, jäsen (Kuusamo)
Sirpa Luokkanen, jäsen (Taivalkoski)

Irmeli Hokki, varajäsen (Taivalkoski)
Henna Hentilä-Määttä, varajäsen (Kuusamo)
Timo Kylmäniemi, varajäsen (Posio)

Saila Käsmä-Karjalainen, ulkopuolinen sihteeri (Kuusamo)

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistys saa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen tukea.

Yhdistys saa Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

HOIDATKO LÄHEISTÄSI- JULISTEMALLI14-1

 

Päivitetty 29.8.2019 Saila Käsmä-Karjalainen