Koillisen kumppanit – hanke

Koillisen kumppanit -hanke on Stea:n rahoittama ja Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima hanke (2018-2020). Hankeavustuksella perustetaan
yhteistyössä alueen yhdistysten ja eri yhteistyö tahojen kanssa kumppanuusmuoto,
jonka yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on saada Kumppanuustalo Nuotalle tilat kuusamoon, jossa on kaikille yhdistystoimijoille tilaa toimia.

Koillismaalla toimii yhteensä 619 yhdistystä. Kuusamossa 351, Posiolla 125 ja Taivalkoskella 143 yhdistystä. Koillisen kumppanit -hankkeessa on mukana 53 yhdistystä. Hyvin organisoidun kansalaisjärjestötoiminnan avulla rakennetaan tasavertaisempaa yhteiskuntaa, vähennetään eriarvoisuutta ja lisätään ihmisten keskinäistä ymmärrystä (STEAn strategia 2020). Kumppanuustalo Nuotan toiminnan tavoitteena on edistää monin tavoin ihmisten hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, tasavertaisuutta yhdistämällä yhdistysten resursseja ja tukemalla niiden toimintaa. Toiminta on tarkoitettu kaikille yhdistyksille, toimialasta riippumatta.

Olemme vuokranneet väliaikaiset tilat Kuusamon Osuusmeijeriltä ja suunnittelemme parhaillaan lopullisia tiloja yhdessä yhdistysten ja Kuusamon kaupungin kanssa. Kumppanuustalotalo on matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyö tahoille. Nuotassa yhdistykset voivat toimia itsenäisesti, omien toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan kohderyhmilleen. Hanke tarjoaa yhdistyksille tukea, tietoa ja resursseja toimintaan,
sekä edistää myös yhdistysten ja eri yhteistyökumppanien verkostoitumista.

Päivitetty 5.9.2019/Virpi Kilpijärvi