Koillisen kumppanit – hanke

Koillisen kumppanit -hanke on Stea:n rahoittama ja
Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoima
hanke (2018-2020). Hankeavustuksella perustetaan
yhteistyössä alueen yhdistysten ja eri yhteistyö tahojen
kanssa kumppanuusmuoto.

Yhtenä tärkeänä tavoitteenamme on saada Kumppanuustalo Nuotalle tilat kuusamoon, jossa on kaikille yhdistystoimijoille tilaa toimia. Kumppanuustalotalo olisi matalankynnyksen paikka, yhdistyksille, ihmisille ja eri yhteistyö tahoille.

Siellä yhdistykset voivat toimia itsenäisesti, omien
toimintatapojen, arvojen ja resurssien mukaan
kohderyhmilleen. Hanke tarjoaa yhdistyksille tukea,
tietoa ja resursseja toimintaan, sekä edistää myös
yhdistysten ja eri yhteistyökumppanien verkostoitumista.

Keskuksen tarve tuli esille jo vuonna 2012 Kuusamon kaupungin perusturvan teettämän kyselyn
ja vuonna 2013 päättyneen esiselvityshankkeen myötä.
Patentti – ja rekisterihallituksen mukaan Koillismaalla toimii
yhteensä 621 yhdistystä. Kuusamossa 347, Posiolla 125 ja Taivalkoskella 149.Kumppanuusajatus voimistui Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallinnoiman JÄKE -kehittämisprojektin aikana, kun yhdistysten toimijat huomasivat yhteistyön ja verkoston antavan enemmän
mahdollisuuksia resurssien käyttöön heidän omassa toiminnassaan.

Päivitetty 18.2.2019/Virpi Kilpijärvi