Hyödyllisiä linkkejä omaishoitajille ja ammattilaisille

 

Mitä on omaishoito?

Mitä on omaishoito?

Omaishoitajaliitto ry:n oppaita ja materiaaleja

Liiton julkaisut (kirjat ja oppaat)

Testaa oletko omaishoitaja?

 

Tunnista omaishoitotilanne

Omaishoidon arvomittaristo, hoito- ja palvelusuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/omaishoito/omaishoidon-hoito-ja-palvelusuunnitelma

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon palkkioiden korotus v. 2019

https://stm.fi/documents/1271139/6195033/Kuntainfo_13-2018_verkkoon.pdf/ceb70935-b330-658c-06d5-91592b4e43a9

 

 

Päivitetty 11.3.2018 Saila Käsmä-Karjalainen