Hyödyllisiä linkkejä omaishoitajille ja ammattilaisille

 

Omaishoidon arvomittaristo, hoito- ja palvelusuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/omaishoito/omaishoidon-hoito-ja-palvelusuunnitelma

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoitotahto.

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

 

Päivitetty 17.3.2022 Saila Käsmä-Karjalainen