Hyödyllisiä linkkejä omaishoitajille ja ammattilaisille

 

 

Omaishoidon arvomittaristo, hoito- ja palvelusuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/omaishoito/omaishoidon-hoito-ja-palvelusuunnitelma

 

Sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon palkkioiden korotus v. 2021 

https://stm.fi/documents/1271139/21203212/Kuntainfo_13-2020_Omaishoidon_tuki_verkkoon.pdf/bc30f4d1-2216-d28f-6e46-d775ddd85102?t=1605867316758

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoitotahto.

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

 

Päivitetty 20.10.2021 Laila Setämaa