Hyödyllisiä linkkejä omaishoitajille ja ammattilaisille

 

Mitä on omaishoito?

Mitä on omaishoito?

Omaishoitajaliitto ry:n oppaita ja materiaaleja

Liiton julkaisut (kirjat ja oppaat)

Testaa oletko omaishoitaja?

 

Tunnista omaishoitotilanne

Omaishoidon arvomittaristo, hoito- ja palvelusuunnitelman. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos.

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/itsenaisen-elaman-tuki/omaishoito/omaishoidon-hoito-ja-palvelusuunnitelma

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön omaishoidon palkkioiden korotus v. 2020

https://valtioneuvosto.fi/documents/1271139/11628549/Kuntainfo_7-2019_Omaishoidon_tuki_verkkoon.pdf/28d9b15e-8539-22ba-df61-24278589010d/Kuntainfo_7-2019_Omaishoidon_tuki_verkkoon.pdf

 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Hoitotahto.

https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/elaman-loppuvaiheen-hoito/hoitotahto

 

 

Päivitetty 7.1.2020 Saila Käsmä-Karjalainen