Koillismaan OmaisOiva

Veikkaus, RAY ja Fintoto yhdistyvät ensi vuoden alusta uudeksi rahapeliyhtiöksi. Uusi rahapeliyhtiö Veikkaus vastaa jatkossa ainoastaan rahapelitoiminnasta, eli Veikkaus ei käsittele minkään edunsaajaryhmän avustuksia.

RAY:n toiminnan päättyessä vuoden 2016 lopussa, siirtyy vastuu sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuksien käsittelystä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen perustettavaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukseen (STEA). STEA on myöntänyt kohdennetun toiminta-avustuksen OmaisOiva toimintaan Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry:lle. Toimintaa rahoitetaan veikkaustuotoin.

stean sininen logo

UUSI_NuoriOmaisOiva-NETTI-RGB

OmaisOivan arvot

Kumppanuus: Tuemme toisiamme – jaamme asioita – emme kilpaile

Luottamus: Sovimme asioista –  toimimme sovitun mukaisesti – osallistumme ja teemme yhdessä

Tarvelähtöisyys: Toimimme tarpeiden perusteella

OmaisOiva-kahvila-NETTI-RGBKahvilassa omaishoitajat ja omaishoidosta kiinnostuneet tapaavat toisiaan. Kahvilassa jaetaan tietoa ja keskustellaan omaishoidosta, omaishoitajien tukimuodoista, sekä yhdistyksen toiminnasta omaishoitoperheiden tukena. Kahvilat ovat avoimia tapahtumia

OmaisOiva-OivaHetki-NETTI-RGBOmaishoitajille tarkoitettua yksilöllisä hetkiä vahvistamaan omaishoitajien toimijuutta. Etsitään yhdessä uusia näkökulmia omaishoitajuuteen, tuetaan palvelujen löytytämiseen ja voimavarojen lisäämiseen. Kohderyhmä on kaikki omaiset ja läheiset.

OmaisOiva-ryhma-NETTI-RGBRyhmät perustuvat tavoitteelliseen ryhmämuotoiseen tukeen ja toimintaan. Tavoitteena on omaishoitajien osallisuuden vahvistaminen, motivaation lisääntyminen, sekä toimintakyvyn ja arvostuksen vahvistuminen. Ryhmillä on omat tavoitteet ja toiminnan sisällöt. Ryhmät voivat avoimia tai suljettuja ryhmiä. Ryhmät voivat olla myös suunnattuja tietylle kohderyhmälle.

OmaisOiva-kioski-NETTI-RGB valkea pohja (1)Jakaa tietoa omaishoidosta, omaishoitajien tukimuodoista sekä yhdistyksen toiminnasta. Antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa omaishoitoon ja yhdistyksen toimintaan liittyen. Kohderyhmänä on kaikki omaishoidosta kiinnostuneet. Avoimia infotilaisuuksia.

OmaisOiva-Ovet-R-TOIMISTO-RGBValmennuksen avulla autetaan omaisia tunnistamaan omaishoitotilanteet sekä löytämään kanavia tuen ja palvelujen etsimiseen. Valmennuksen avulla vahvistetaan omaishoitajien valmiuksia hoito- ja avustamistyöhön sekä tuodaan uusia näkökulmia omaishoitoon ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Toteutetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kohderyhmä on omaistaan ja läheistään hoitavat tai hoitoa suunnittelevat, voidaan totetuttaa myös kohdennetusti. Kesto 16 tuntia.

OmaisOiva-NETTI-RGB Tukitoiminta

OmaisOiva Seminaarit 1 kertaa/vuosi. Jaetaan tietoa omaishoidosta omaishoitoperheille, yhteistyökumppaneille, vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Kehittämisen areena, jolla pyritään vaikuttamaan myönteisesti omaishoitajien asemaan alueella.

OmaisOiva Opintomatka 1 kertaa/vuosi. Koulutusmatka, joka on tarkoitettu omaishoitoperheille, vapaaehtoisille ja yhteistyökumppaneille jotka ovat kehittämässä OmaisOiva toimintaa alueella. Matkan tavoitteena on saada uutta tietoa muiden kehittämistä toimintamuodoista, josta on hyötyä OmaisOiva toiminnan kehittämisessä.

OmaisOiva Vapaaehtoistoiminta. Kartoitetaan, koulutetaan ja tuetaan, sekä ohjataan toiminnassa olevia vapaaehtoisia. Tarkoituksena on myös löytää vapaaehtoisia omaishoitoperheisiin ja OmaisOiva toimintaan. Vapaaehtoiset voivat toimia tukihenkilöinä omaishoitoperheissä.

Toiminnan ajatuksena on omaishoitoperheiden ja vapaaehtoisten mahdollisuus kehittää toimintaa.  Toimintaa pyritään viemään tasapuolisesti toiminta-alueelle Posiolle, Taivalkoskelle ja Kuusamoon. Tarkoituksena on tavoittaa myös omaishoitajia taajama-alueen ulkopuolelta. OmaisOiva Hetkeä varten voidaan varata myös yksilökäyntejä perheisiin.

Ota rohkeasti yhteyttä OmaisOiva työntekijöihin!

 

Saila Käsmä-Karjalainen puh. 044 2301 439

Laila Setämaa puh. 044 2315 381

koillismaanomaishoitajat@gmail.com

HUOM! KATSO ERILLINEN LEHTI TULEVASTA TOIMINNASTA.

Päivitetty 7.1.2020