Toteutuneet projektit

Yhdistys on toiminut aktiivisesti ja tuloksellisesti useissa kehittämishankkeissa alueensa omaishoitajien hyväksi. Yhdistyksen, kuntien ja seurakuntien välinen toimiva yhteistyö on mahdollistanut hankkeiden hyvät tulokset. Veikkaus ja Raha-automaattiyhdistys on rahoittanut kehittämishankkeet.

PAIKKA AUKI – avustusohjelma. Yhdistys sai rahoituksen nuoren alle 29-vuotiaan työllistämiseen Veikkauksen Paikka auki -avustusohjelmasta. Yhdistys palkkasi avustuksen avulla vuodeksi Susanna Sovan järjestöavustajaksi (2017-2018).

JÄKE -projekti (2015 – 2017) eli järjestöyhteistyön kehittämisprojekti toteutti ja kehitti yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Yhdistysten toimijoille järjestettiin erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, jotta he voisi tuottaa monenlaisia palveluita jäsenilleen. Projektin  aikana yhdistystoimijat kirjoittivat STEA:lle hankehakemuksen Koillisen kumppanit -hankkeesta, jolle myönnettiin rahoitus. Projektia luotsasi Mairit Toppi. 

HEI, ME LIIKUTAAN! -projekti (2012-2014) syntyi yhdistyksen jäsenistöstä nousseesta toiveesta ja tarpeesta kehittämishankkeelle, joka mahdollistaisi omaishoitoperheiden osallistumisen kodin ulkopuoliseen elämään, liikkumiseen ja oman toimintakyvyn ylläpitämiseen, sekä ohjaukseen, neuvontaan ja henkiseen tukemiseen. Projektin päätavoitteina on tarjota omaishoitoperheille mahdollisuus liikkua riittävästi omaishoitotyön ohella oman terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, pysyvän liikuttamismallin juurruttaminen ja omaishoitotietouden vahvistaminen Koillismaalla. Hankkeen aikana liikutimme henkilökohtaisesti useita omasihoitajia ja omaishoitoperheitä, hyvin tuloksin. Järjestimme vertaistuellisia liikuntaryhmiä ja erilaista virkistystoimintaa. Hankkeen jälkeen osa liikuntaryhmistä jäivät elämään, vertaistuki ohjaajan ansiosta, omatoimisesti. Projetin vastaavana toimi Virpi Kilpijärvi ja työntekijänä Laila Setämaa.

KUNTO -projektin (2007-2009) tavoitteina olivat kotikuntoutusjaksojen toteuttaminen omaishoitajille ja hoidettaville Kuusamossa, Posiolla ja Taivalkoskella, tarjota omaishoitoperheiden kotona fysioterapiaa yksilöllisten tarpeiden mukaan, tukea omaishoitoperheiden kotona jaksamista yksilöllisesti palvelevalla työotteella ja tukea omaishoitoperheiden elämänhallintaa tarjoamalla ja toteuttamalla virkistys- ja koulutustapahtumia kohderyhmästä nousseista aiheista. Mukana oli 97 omaishoitoperhettä ja kotikäyntejä tehtiin projektin aikana 974 kertaa. Kotikuntoutukseen osallistuneiden fyysisessä kunnossa tapahtui positiivistä kehitystä kuntotestaustulosten mukaan. Projektin jälkeen Kuusamon aikaisemmin omaishoitajina toimineiden kuntosaliryhmä ja Posion kuntosaliryhmä jäivät toimimaan. Posiolla aloitettiin myös allasryhmä uuden palvelukeskuksen valmistumisen myötä. Projektivastaavana toimi  fysioterapeutti Tanja Alatalo ja projektityöntekijänä fysioterapeutti Kirsti Virkkula. Vuoden 2009 toukokuussa projektivastaavan jäätyä äitiyslomalle asiakastehtäviä tuli hoitamaan kokoaikainen kuntohoitaja, Laila Setämaa.

KOTIMIES -projektin (2004-2007) tavoitteena oli tarjota Kuusamolaisille omaishoitajille asiointi- tai muuta lyhytaikaista vapaata hoitotyöstään ja näin tukea omaishoitajan jaksamista sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena oli myös kehittää omaishoitajien tarpeisiin vastaava tilapäishoidonmalli Kuusamoon, joka projektin päättyessä jatkuisi joko kaupungin tai muun tahon tuottamana. Tällaista palvelua ei aiemmin ollut tarjolla Kuusamon seudulla. Neljän vuoden käytännön työn tuottamat tulokset saivat Kuusamon kaupungin perusturvan jäsenet vakuuttuneiksi tilapäishoidon tarpeellisuudesta omaishoitoperheille. Kuusamon kaupunki aloitti vuonna 2008 palvelusetelitoiminnan. Omaishoitaja, joka ei käytä lakisääteisiä vuorohoitopäiviään laitoksessa, saa 300€/kk arvosta käyttää tilapäishoitoa kotiin tilattuna. Palvelu on vuosien aikana osoittanut tarpeellisuutensa ja on hyvä vaihtoehto sekä apu perheille. Projektin myötä osoitetut hyvät käytännöt jäivät pysyvästi Kuusamon kaupunkiin. Projektivastaavana toimi lähihoitaja Mia Marsch, projektityöntekijöinä lähihoitajat Tarja Luukkonen ja Hilkka määttä.

KOHO -projekti (1999-2001). Kehitysvammaisten lasten vuorohoidon kehittämisprojektin tavoitteena oli tarjota vaikeavammaista lastaan kotona hoitaville vanhemmille omaishoitajalomia järjestämällä lapsille säännöllistä tilapäishoitoa. Projektin aikana tapahtunut aktiivinen tiedottaminen ja yhteistyö tuotti tulosta ja Kuusamon kaupunki on tuottanut säännöllistä vuorohoitoa vammaisille lapsille vuoden 2002 alusta alkaen. Lisäksi kaupunki laajensi ryhmäperhepäivähoidon tiloja vastaamaan tilapäishoidon vaatimuksia ja koulutti oppisopimuksella perhepäivähoitajia lähihoitajiksi, joiden työpanos on suunnattu kehitysvammaisten lasten vuorohoitoon.

Päivitetty 18.2.2019 / Virpi Kilpijärvi